Cultoura Café

Cultoura Café is de nieuwste verrijking van ons reizenaanbod. Tijdens een reeks lezingen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. De uiteenzettingen van bevlogen sprekers zijn niet alleen blikverruimend, maar hebben ook betrekking op een reis in de nabije toekomst.

Meld u aan met het formulier.

Aan het bijwonen van de lezingen zijn kosten verbonden. Klik hier voor meer infomatie:

Jona Lendering: ‘De Dode-Zee-Rollen’.

Vrijdag 24 september 2021

De Dode-Zee-Rollen gelden als een van de grootste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw, maar vreemd genoeg is het nog altijd niet duidelijk wát er nu precies is gevonden. Het staat vast dat ze nieuwe inzichten verschaffen in het gedeelde erfgoed van christendom en rabbijns jodendom. Iets verrassender is dat de literaire modellen hiervan het verhaal over de hemelreis van de islamitische profeet Mohammed begrijpelijker hebben gemaakt. In de zin dat elke archeologische vondst in het Midden-Oosten politiek wordt benut, werpen de Dode-Zee-Rollen bovendien licht op de huidige situatie.

Jona Lendering is historicus, journalist (o.a. NRC Handelsblad), docent en auteur.

Prof. Rolf Strootman: ‘Het Turkije van Constantijn de Grote’.

vrijdag 8 oktober 2021

In het jaar 330 maakte keizer Constantijn de Grote van Byzantium (het huidige Istanboel) de nieuwe hoofdstad van het Romeinse Rijk. Deze lezing bespreekt Constantijns motieven om de hoofdstad naar het oosten te verplaatsen, en hoe het stedelijk landschap van het ‘Nieuwe Rome’, kort daarna Constantinopel genoemd, werd opgebouwd om uitdrukking te geven aan de status van centrum van een wereldrijk – én van het christendom.

Prof. Rolf Strootman is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten, Centraal-Azië in de oudheid en het ontstaan van de zijderoute ten tijde van de eerste Euraziatische wereldrijken.

Carolien Roelants: ‘De Tunesische democratische uitzondering - waarom de Tunesische revolutie in 2011 het enige succes van de Arabische Lente werd’.

Vrijdag 22 oktober 2021

Wie zonder leider en walgend van onderhandelingen met de machthebbers de straat opging, bleek uiteindelijk kansloos, zie Egypte of later Libanon. Maar de mensen die destijds de straat op waren gegaan om de Tunesische sterke man Ben Ali te verjagen, verwachtten niet alleen vrijheid van meningsuiting maar ook economische verbetering. Die is uitgebleven, maar wat brengt de interventie van de huidige president?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert, journalist en auteur. Ze schrijft onder andere een wekelijkse column in NRC Handelsblad en NRC Next

Prof. dr. Herman Pleij: ‘Het land der Katharen’.

vrijdag 5 november 2021

Bijna ontstond in de middeleeuwse Languedoc een nieuwe kerk, gebaseerd op zuiverheid, liefde en volmaaktheid. Waarom moest die snel om zich heen grijpende beweging toch door Rome verdelgd worden? En wat zeggen hun al dan niet ruïneuze bolwerken ons nu nog?

Prof. dr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, cultuurhistoricus en schrijver.

Dr. Thomas von der Dunk: ‘Tirol: van Maximiliaan tot Mussolini’.

Vrijdag 19 november 2021

Eeuwenlang hebben de Habsburgers hun stempel op Tirol gedrukt toen het nog een eenheid vormde, keizer Maximiliaan I vooraan. Na de Eerste Wereldoorlog werd Zuid/Tirol echter Italiaans en dat gebied draagt sindsdien daarnaast ook duidelijk het stempel van Mussolini.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus, publicist, politiek commentator en onderzoeker, o.m. bij de Europese Studies in Amsterdam; auteur van vele boeken over Europa's cultuur- en architectuurgeschiedenis.

Drs. Koen Kleijn: ‘De oorsprong van de Russische architectuur’.

vrijdag 3 december 2021

Na de regering van Peter de Grote werd Rusland een echt 'Europees' land, met Europese omgangsvormen, kleren, pruiken en architectuur. Uit alle macht lokten de tsaren Europese kunstenaars en architecten naar het verre Petersburg, om daar een passend decor te scheppen voor de nieuwe Europese grootmacht. Men sprak Frans en las Voltaire. In de 19de eeuw groeide echter de belangstelling, onder Russische intellectuelen en kunstenaars, naar het 'eigene', 'oorspronkelijke': het Slavisch-Russische. Dat bestond natuurlijk, maar hoe zag dat eruit? En kon je daar ook grootse architectuur mee maken.

Drs. Koen Kleijn is kunsthistoricus, journalist, documentairemaker, schrijver, hoofdredacteur van Ons Amsterdam en medeauteur van o.a. De grachten van Amsterdam.

Prof. dr. Vladimir Stissi: ‘Het koninkrijk Epirus en Megali idea’.

Vrijdag 17 december 2021

Pyrrhus, van de Pyrrhusoverwinning, was een koning van Epirus die Alexander wilde evenaren. Na de oudheid wist Epirus zich nog enkele malen onafhankelijk te maken, om uiteindelijk vermalen te worden tussen grootmachten. Grieken zien het zuiden van Albanië nog als Noord-Epirus, wat ze in 1913 ten onrechte niet toegewezen kregen. De Megali Idea - het Grote Idee – heeft de Griekse politiek lange tijd gedomineerd: de onafhankelijke Griekse staat binnen de grenzen van het Oost-Byzantijnse rijk te herstellen, en de hellenistische wereld te laten herleven.

Prof. dr. Vladimir Stissi is hoogleraar Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis van de Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam, architectuurhistoricus.

Prof. dr. David Rijser: ‘De apotheose van Aeneas: de rol van de kunsten in het idee van Rome’.

vrijdag 7 januari 2022

Een van de meest spectaculaire en minst bekende monumentale kunstwerken uit de Romeinse Barok is de frescocyclus die Pietro da Cortona vervaardigde voor paus Innocentius X in diens paleis aan Piazza Navona, gewijd aan de aankomst van de Trojaanse prins Aeneas op de plek waar later Rome zou verrijzen. De lezing bespreekt de inhoud en onderwerpskeuze van deze fresco's, de plaats waar ze zich bevonden, en brengt ze in verband met de rol van de kunsten in de klassieke traditie vanaf de Oudheid.

Prf. dr Davis Rijser is hoogleraar UvA (receptie van de Klassieke Oudheid), bijzonder hoogleraar RUG, OIKOS Publieksprijs 2020.

info@academischereizen.nl - 020-589 29 40 | culture@experiencetravel.nl - 073-548 20 64 | info@voyageculture.nl - 020-623 83 68