Cultoura Café

Cultoura Café is de nieuwste verrijking van ons reizenaanbod. Tijdens een reeks van tien lezingen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. De uiteenzettingen van bevlogen sprekers zijn niet alleen blikverruimend, maar hebben ook betrekking op een reis in de nabije toekomst.

Meld u aan met het formulier.

Prof. dr. Jeroen Stumpel: ‘Dürer in Brabant: de reis van een Renaissance meester naar de Lage Landen’. vrijdag 14 mei

Prof. dr. Jeroen Stumpel doceerde kunsthistorie aan de universiteit van Utrecht. Hij is onder meer gespecialiseerd in Italiaanse kunst en leidde vele reizen met studenten. Hij verhaalt in zijn lezing op 14 mei over Albrecht Dürer. In 2020 was het exact 500 jaar geleden dat in Aken een historische ontmoeting plaatsvond tussen Karel V en Albrecht Dürer. Kunstenaar Dürer had deze ontmoeting al een tijdje gepland en wilde vóór dit moment zoveel mogelijk invloedrijke personen spreken die voor hem konden pleiten bij Karel V. Het uiteindelijke doel van Dürer was om de privileges te hernieuwen die hij met de dood van keizer Maximiliaan I verloren had.

Drs. Koen Kleijn: ‘De oorsprong van de Russische architectuur’.

Vrijdag 21 mei

Drs. Koen Kleijn is kunsthistoricus, journalist bij o.a. De Groene Amsterdammer, documentairemaker en schrijver. Sinds begin 2018 is hij de hoofdredacteur van Ons Amsterdam. Hij is medeauteur van o.a. De grachten van Amsterdam, Amsterdamse grachtentuinen, De Amsterdamse haven 1275-2005 en Nederlandse bouwkunst. Daarnaast is hij docent aan de Design Academy Eindhoven en de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Hij neemt u tijdens zijn lezing mee naar de parels van de Russische architectuur en gaat dieper in op de oorsprong en totstandkoming hiervan.

Dr. Henk Kern ‘De last van het Russische verleden’

Vrijdag 28 mei

Henk Kern (1960) geeft in Leiden colleges over de geschiedenis van Rusland en de Russen. Hij promoveerde op Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881, over hoe in Europa de Ruslandkunde als wetenschappelijke discipline ontstond, terwijl in Rusland onder Alexander II begon aan een door Europees geïnspireerd moderniseringsproces. Voor beide zijden van de oost-westgrens ging een nieuwe wereld open.

Drs. Michel Krielaars: ‘Petersburg als proeftuin van de nieuwe tijd’ vrijdag 11 juni

Michel Krielaars studeerde geschiedenis in Amsterdam. Van 2007-12 was hij Rusland-correspondent voor NRC Handelsblad. Sindsdien is hij chef van de boekenredactie. Over zijn Russische tijd schreef hij o.m. Het brilletje van Tsjechov. Reizen door Rusland, waarmee hij de Bob den Uyl Prijs 2015 won. In 2018 verscheen ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Russische Bibliotheek van Van Oorschot zijn bloemlezing uit de klassieke literatuur Een onbekende vriend. 

Drs. Leo Samama: ‘Napoleons erfenis in de kunsten’

Vrijdag 18 juni

Leo Samama is componist, musicoloog en cultuurfilosoof. Hij werkte als docent aan de conservatoria van Utrecht en Den Haag, recensent (o.m. NRC Handelsblad), organisator van muziekfestivals en directeurvan het Nederlands kamerkoor. Hij schreef onder andere Treurmuziek (Opus 65), voor de gedenking van Prins Claus in 2002 in de Ridderzaal, en artikelen en boeken over muziek.

Drs. Rouslan Nimetoullaev: ‘Kunstoase Centraal-Azië’. vrijdag 25 juni

Rouslan Nimetoullaev werd geboren in Oezbekistan en studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de universiteit van Tasjkent. Hij werkte enkele jaren als tolk en docent Duits, begeleidde verschillende projecten in Rusland, Toerkmenistan en Moldavië. Hij vestigde zich in 1993 in Nederland en begeleidde talloze reizen naar o.m. Oezbekistan en de voormalige Sovjet-Unie, Iran en China. Daarnaast is hij werkzaam als tolk Russisch, Oezbeeks en Duits, onder meer bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Economische Zaken in Nederland. In zijn lezing op 25 juni ontsluiert hij Centraal Azië als een vruchtbare oase der kunsten.

Dr. Jona Lendering: ‘De Dode-Zee-Rollen’ vrijdag 9 juli

De Dode-Zee-Rollen gelden als een van de grootste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw, maar het is nog altijd niet duidelijk wát er nu precies is gevonden. Het staat vast dat ze nieuw licht werpen op het gedeelde erfgoed van christendom en rabbijns jodendom. Iets verrassender is dat de literaire modellen hiervan het verhaal over de hemelreis van de islamitische profeet Mohammed begrijpelijker hebben gemaakt. In de zin dat elke archeologische vondst in het Midden-Oosten politiek wordt benut, werpen de Dode-Zee-Rollen bovendien licht op de huidige situatie.

info@academischereizen.nl - 020-589 29 40 | culture@experiencetravel.nl - 073-548 20 64 | info@voyageculture.nl - 020-623 83 68