1. WAT IS DE CORONA-VOUCHER?

Dit is een voucher die aan klanten kan worden uitgereikt als een reis wegens het Coronavirus geannuleerd moet worden. Met de voucher kan de klant op een later moment een nieuwe reis boeken. De vooruitbetaalde reissom bepaalt de waarde van de Corona-voucher. Op de Corona-voucher is SGR Garantie van toepassing. Alleen deelnemers aan SGR mogen de Corona-voucher met garantie van SGR afgeven.

2. Hoe ontvang ik de Corona-voucher?

Na contact met onze reisspecialisten over de geannuleerde reis ontvangt u de Corona-voucher met de waarde van de vooruitbetaalde reissom per post. Wij kunnen deze slechts uitgeven als u de betalingstermijnen van uw facturen tijdig heeft voldaan.

3. Wat staat er op de Corona-voucher?

Op de Corona-voucher staan de naam en het boekingsnummer. Ook de waarde (= de vooruitbetaalde reissom) en de uitgiftedatum staan vermeld.

4. Tot welke datum mag ik de Corona-voucher gebruiken?

U moet binnen een jaar na de uitgiftedatum op de Corona-voucher een nieuwe reis hebben geboekt. Uw vertrekdatum mag later zijn dan een jaar na de uitgiftedatum, mits de reis voor die datum is geboekt.

5. Waarom krijg ik bij annulering de Corona-voucher in plaats mijn vooruitbetaalde geld?

Door de crisissituatie als gevolg van het Coronavirus worden reisorganisaties geconfronteerd met een groot aantal annuleringen. Er worden tegelijkertijd momenteel nauwelijks nieuwe boekingen gemaakt waardoor reisorganisaties over onvoldoende liquide middelen beschikken om bij annulering de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Deze situatie heeft ertoe geleid dat het SGR tijdelijk – en onder melding van aanvullende voorwaarden – de Corona-voucher opneemt binnen de dekking van SGR. De garantie die SGR biedt met de Corona-voucher is tijdelijk van karakter en vervalt op 1 juni 2020.

6. Krijg ik geld terug als ik in de toekomst een reis boek die goedkoper is dan de waarde van de Corona-voucher?

Bij een goedkopere reis houdt u een restant van de voucher om te besteden voor een andere toekomstige reis.

7. Moet ik bijbetalen als ik in de toekomst een reis boek die duurder is dan de waarde van de Corona-voucher?

Ja, dan krijgt u een aanvullende factuur om het restant bij te betalen.

8. Wat gebeurt er met mijn geld bij faillissement?

Als deelnemer van het SGR vallen al onze reizigers onder de garantie van het SGR. Uw reissom is daarbij altijd gewaarborgd. Ook de Corona-voucher valt onder deze garantie en is dus veiliggesteld.